Nosweithiau rhieni / Parent evenings

Gweler isod lythyr a dolen i holiadur ynglyn a nosweithiau rhieni / Please see below a letter and a link to a questionnaire regarding parent evenings

Llythyr noson rieni / Parent evenings letter

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k_QfTef7eLVGgnlc0d2WpBdUNkYzMVFRS0UwVUpMUFY1Sk85VTNTN1Q3WC4u