Nosweithiau rhieni / Parent evenings

Mae ebyst wedi eu gyrru brynhawn Llun ynglyn a nosweithiau rhieni, a wnewch chi gofio cwblhau’r ffurflen (dolen yn yr ebost)  erbyn 12:00pm dydd Mawrth, Hydref 10fed os gwelwch yn dda.

Emails have been sent on Monday afternoon regarding the upcoming parent evenings, could you please remember to complete the form (link in the email) by midday on Tuesday, October 10th.