Nosweithiau rhieni / Parent evenings

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen cwblhau y ffurflen yn nodi eich dewis o ddyddiad ar gyfer noson rieni erbyn 18:00 heno os gwelwch yn dda. Ebostiwyd dolen i’r ffurflen atoch dydd Mawrth diwethaf, Hydref 26ain.

A reminder that the parent evenings form noting your choice of date needs to be completed by 18:00 tonight please. A link to the form was emailed last Tuesday, October 26th.