Noson hyfryd yn Eglwys San Silyn / A lovely evening at St. Giles’ Church

Da iawn i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 am berfformio cyngerdd Nadolig hyfryd yn Eglwys San Silyn heno – roeddent wedi gweithio’n hynod o galed i gael popeth yn barod er gwaethaf y tywydd dros y dyddiau diwethaf!  Diolch yn ogystal i’r staff am eu gwaith caled yn sicrhau fod pawb a phopeth yn barod.

Da iawn hefyd i ddisgyblion a staff y Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 am berfformio’n wych heddiw yn yr ysgol.  Mae’r Meithrin a Derbyn yn perfformio eto bore fory a Blynyddoedd 1 a 2 nos fory.  Pob hwyl i bawb.

Well done to Years 3 and 4 pupils for a lovely concert at St Giles’ Church tonight. They’ve worked hard recently to get everything ready, despite the weather disruption over the last few days!  Thanks to all the staff as well for their hard work making sure everything and everyone was ready. 

Well done also to the pupils and staff of the Nursery, Reception, Year 1 and Year 2 for performing brilliantly at school today. The Nursery and Reception are performing again tomorrow morning and Years 1 and 2 tomorrow evening. All the best to everyone.