Gweithdy NSPCC Workshop

      Diolch i Edna a Ffion o’r elusen NSPCC am gynnal gweithdy i ddisgyblion Blwyddyn 6.  Aeddfed oedd …

Mwy/More

Gala nofio / Swimming gala

Diwrnod prysur arall yn y pwll nofio. Llongyfarchiadau i’r plant oedd wrthi eto heddiw yn cystadlu yng ngala nofio ysgolion lleol, …

Mwy/More

Jambori

Mwynhaodd plant blynyddoedd 1 a 2 yn y Jambori yn Ysgol Bro Alun. Years 1 and 2 children enjoyed their …

Mwy/More

Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau i dîm nofio’r ysgol am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Nofio i Ysgolion Lleol Sir Wrecsam. Diolch i bob …

Mwy/More