PWYSIG/IMPORTANT – Ymuno â’r Urdd / Joining the Urdd

Os ydych yn ymaelodi eich plentyn ar-lein, mae’n bwysig eich bod yn dewis yr opsiwn “Cymraeg” ac NID yr opsiwn “Dysgwr” gan ein bod yn ysgol cyfrwng Cymraeg

If you are signing up your child online, it is important to choose the option “Welsh” and NOT “Learner” as we are a Welsh medium school.

Diolch / Thank you