Gem rygbi Cymru / Wales rugby match

Cofiwch y gall y plant wisgo dillad coch neu git rygbi i’r ysgol fory i ddangos cefnogaeth i dim rygbi Cymru yn ei gem yn erbyn Fiji yng Nghwpan y Byd.

A reminder that the children can wear anything red or a rugby kit to school tomorrow to show their support for the Welsh rugby team in their match against Fiji in the World Cup.