Dehongliad holiaduron rhieni / Parents questionnaires interpretation

Diolch yn fawr iawn i bawb a gwblhaodd y holiaduron rhieni ddiwedd y tymor diwethaf. Maent wedi eu dehongli dros yr haf a mae’r dehogliad ar gael i chi ei weld isod. Mae dehongliadau holiaduron Plas Coch a Bro Alun wedi eu cynnwys sy’n rhoi darlun o farn rhieni ar draws y ffederasiwn. Fel y gwelwch, mae’r atebion yn hynod o bositif – rydym yn gwethfawrogi hyn yn fawr yn ogystal a’r sylwadau yn canmol, diolch ac yn awgrymu ar sut y gallwn wella rhai agweddau.

 

Thank you to everyone that completed the parent questionnaires at the end of last term. Over the summer holidays, they were interpreted and the summary is available for you to see below. The interpretations of both Plas Coch and Bro Alun’s questionnaires are included to give a picture of parents’ views across the federation. As you can see, the response was very positive – we appreciate this very much and also the comments praising, thanking and suggesting how some aspects can be improved. 

Holiaduron rhieni 2018-19 / 2018-19 parents’ questionnaires