Macmillan – Yfory / Tomorrow

Nodyn i’ch hatgoffa am y gystadleuaeth yfory.  Yn ogystal, mae posib i’r plant brynu cacen am 50c yn ystod amser chwarae bore yfory.  Bydd yr arian yn mynd tuag at elusen Macmillan.

A note to remind you of the competition tomorrow.  The children can also buy a cake for 50p during morning playtime.  The money raised will go towards Macmillan charity.


Nodyn i’ch hatgoffa am y gystadleuaeth yfory.  Yn ogystal, mae posib i’r plant brynu cacen am 50c yn ystod amser chwarae yfory.  Bydd yr arian yn mynd tuag at elusen Macmillan.

A note to remind you of the competition tomorrow.  The children can also buy a cake for 50p during morning playtime.  The money raised will go towards Macmillan charity.