Macmillan – Cacennau / Cakes

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi i godi arian i’r elusen Macmillan. Mae ychydig o gacennau dros ben a byddant ar gael i’w prynu o ddosbarth Miss Rebecca Scott (yn yr estyniad) am 3:30pm heddiw. Diolch yn fawr.

Thank you to everyone who has supported us in raising money for Macmillan. We have a few cakes left over and they will be available to buy from Miss Rebecca Scott’s class (in the extension) at 3:30pm today. Diolch yn fawr.