Twrnamaint Rygbi (Bl. 5 a 6) – WEDI EI OHIRIO / Rugby Tournament (Yr. 5 & 6) – POSTPONED

Twrnamaint Rygbi – Clwb Rygbi Rhos

Oherwydd y tywydd, mae’r twrnamaint rygbi yng Nghlwb Rygbi Rhos wedi ei ohirio.

 

Rugby Tournament – Rhos Rugby Club

Due to the weather, the rugby tournament at Rhos Rugby Club has been postponed.