Neges gan yr heddlu / Message from the police

Mae’r tim plismona lleol wedi bod mewn cysylltiad yn gofyn i ni atgoffa rhieni a gwarchodwyr i beidio parcio ar linellau dwbl melyn a’r llinellau igam ogam y tu allan i’r ysgol. Byddant yn ar batrol y tu allan i’r ysgol yn y bore a’r prynhawn i sicrhau cydymffurfiad a hyn.

The local policing team have been in contact with the school asking us to remind parents and carers not to park on double yellow lines and the zig zag lines outside the school. They will be increasing patrols outside the school to ensure that this doesn’t happen.