Neges gan yr Eco-Bwyllgor / Message from the Eco-Committee

Rydym yn gobeithio gwneud gwaith celf ysgol gyfan ar ôl gwyliau’r hanner tymor. Rydym yn gofyn i bob plentyn ddod â gwaelod potel ddiod, fel yn y llun uchod, i’r ysgol os gwelwch yn dda. Rydym yn gofyn bod y botel wedi ei glanhau a’i thorri (mae angen help oedolyn os gwelwch yn dda).

After the half term holiday we are organising a whole school craft project. We would like every child to bring in the bottom of a bottle of drink, like in the picture above, into school please. We ask that the bottle has been washed and cut (adults to help please).

Diolch / Thank you,

Ellie, Paige a Tomas.

Ar ran yr Eco-Bwyllgor / On behalf of the Eco-Committee.