Neges gan Heddlu Gogledd Cymru / Message from North Wales Police

Cymorth cam-drin domestig ar gael

Rydym ni’n nodi y gall pobl deimlo’n ynysig yn ystod y cyfyngiadau symud ac efallai ddim yn teimlo’n ddiogel i hysbysu neu chwilio am gyngor o ran cam-drin domestig. Os ydych angen cymorth, rydym ni’n cynnig y cyfle i chi siarad gyda’n swyddogion heddlu trais domestig ymroddedig dros y ffôn 07854 330 204  neu e-bost [email protected]

Os ydych yn methu cysylltu drwy’r dulliau hyn, byddwn ni ar gael mewn ystafell yn Ysgol Plas Coch  rhwng yr oriau 08:30-10:30 yyb ar y dyddiadau canlynol.

Dydd Mawrth, 16eg o Fawrth, Dydd Iau 18fed o Fawrth a Dydd Gwener yr 19eg o Fawrth.

Ffoniwch 999 bob amser mewn unrhyw argyfwng.

Llythyr Encompass

Poster Encompass

 

Domestic abuse support available

We identify that people may be isolated during lock down and may not feel safe to report or seek advice around domestic abuse.

If you need help we are offering you the opportunity to speak with our dedicated domestic violence Police officers via phone on 07854 330 204  or by emailing [email protected]

If you are unable to make contact via these methods we will available in a room at Ysgol Plas Coch  between 8:30hrs – 10:30 hrs  on the following dates:

Tuesday the 17th of March, Thursday the 18th of March  and Friday the 19th of March.

In any cases of emergency, always dial 999

Operation Encompass letter

Encompass poster