Neges gan ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 / Message from Years 3 and 4 pupils

Fel rhan o’n gwaith dysgu ar sail ymchwiliad, rydym wedi dod i benderfyniad ein bod eisiau gwella’r ardal tu allan ym Mhlas Coch. Ar ôl ein trip i Erddig, rydym wedi cael ein sbarduno gan Den y Bleiddiaid, ac rydym eisiau gwneud newidiadau i’r ardaloedd tu allan. Rydym wedi creu fideo er mwyn dangos pam ein bod angen eich cymorth i wella’r ysgol. Rydym hefyd yn gobeithio derbyn cymorth gan gwmnïau lleol. Rydym yn gobeithio gwireddu ein breuddwydion a chreu lle anhygoel yn ein hysgol ni!

Byddwn yn ddiolchgar dros ben os ydych yn gallu ein helpu. Rydym yn chwilio am :

 • Pallets
 • Sied fach i gadw ein teganau
 • Potiau plannu / blodau
 • Blodau
 • Defnyddiau i greu llefydd eistedd
 • Paent lliwgar ar gyfer y tu allan
 • Mainc
 • Mainc picnic
 • Bonion coed

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw gymorth!

 

A message from Year 3 and 4 pupils

As part of our Inquiry Based Learning work, we have decided that we want to improve the outside area at Plas Coch. After our trip to Erddig, we have been inspired by the Wolf’s Den, and want to make changes to the outside areas. We’ve created a video to show why we need your help to improve the school. We also hope to receive help from local companies. We hope to make our dreams a reality and create an amazing place in our school!

We would be very grateful if you can help us. We are looking for:

 • Pallets
 • Small shed for our outdoor toys
 • Planters
 • Flowers
 • Materials to create outdoor cushions
 • Colourful outdoor paint
 • Bench
 • Picnic bench
 • Tree stumps

We’d appreciate any support!