Neges bwysig am ddiwedd y dydd / Important message regarding collection at the end of the day

PWYSIG / IMPORTANT

Oherwydd fod cymaint o ddwr ar fuarth y babanod yn dilyn y tywydd garw, mae yna ychydig o newidiadau i’r drefn casglu plant y prynhawn ‘ma:

Due to the large amount of water on the infants’ yard following the rain, there are some changes to the collection arrangements for this afternoon:

Bers ac Erddig: Casglu’r plant o’r drws wrth ardal tu allan y Meithirn (ble mae’r llawr meddal glas) / Collect the children from the door by the Nursery outside area (by the blue soft play flooring)

Clwyd a Dyfrdwy: Casglu’r plant o brif fynedfa’r ysgol / Collect the children from the school’s main entrance

Gwenfro, Bl 3, 4, 5 a 6: Casglu’r plant o’r mannau arferol / Collect the children from the usual collection points 

Nid oes posib cerdded rownd yr ysgol heibio drws y Meithrin a’r llawr meddal glas

It isn’t possible to walk around the school past the Nursery door and the blue soft play flooring.