Mrs Siân Hooson a Miss Kayla Hughes

Bydd Mrs Siân Hooson (athrawes dosbarth Bers) a Miss Kayla Hughes (cymhorthydd Bl 5 a 6) yn gorffen yn yr ysgol fory i gychwyn ar gyfnodau mamolaeth. Dymunwn yn dda i’r ddwy gan edrych ymlaen i’w gweld yn fuan!

Both Mrs Siân Hooson (Bers class teacher) and Miss Kayla Hughes (Year 5 and 6 TA) will be finishing at the school tomorrow to start maternity leave. We wish them both well and look forward to seeing them soon!