Modrwyau Coll / Lost Rings

Mae un o ddisgyblion yr ysgol wedi colli 3 modrwy ‘Pandora’ ar y maes parcio ddoe.  Os ydych yn dod o hyd iddynt a wnewch chi eu rhoi i swyddfa’r ysgol os gwelwch yn dda.   Diolch.

One of our pupils lost 3 Pandora rings yesterday on the school car park.  If you find these rings, please could you hand them in at the school office.   Thank you.