Mis Medi / September

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, yn dweud y bydd ysgolion yn ail agor i bob disgybl ym mis Medi, byddwn yn trafod a chasglu mwy o fanylion at ei gilydd dros y dyddiau nesaf, gan obeithio bod mewn sefyllfa i rannu mwy o wybodaeth efo chi cyn diwedd wythnos nesaf.

Following yesterday’s announcement by Kirsty Williams, the Minister for Education, saying that schools will reopen for all pupils in September, we will be discussing and collecting further information over the next few days. We hope to be in a position to share further details with you before the end of next week.