Mis Medi / September

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion ym mhob dosbarth o’r Derbyn i Flwyddyn 6, dydd Iau yma, Medi yr 2il. Bydd y disgyblion Meithrin newydd yn cychwyn ar y dyddiadau sydd wedi eu gyrru ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd gwybodaeth bellach yn dilyn ganol yr wythnos. Mwynhewch weddill y gwyliau!

We hope that everyone is keeping well and enjoying the summer holidays. A reminder that the school will reopen for all the classes from Reception to Year 6 this coming Thursday, September 2nd. The new Nursery  pupils will start on the dates sent out at the end of last term.  Some further information will follow during the week. Enjoy the rest of the holidays!