Meithrin Medi 2018 / Nursery September 2018

Nodyn i atgoffa unrhyw un sydd am wneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol fis Medi fod y dyddiad cau derbyn ceisiadau dydd Gwener yma, Chwefror 23ain.

A reminder for anyone who wishes to apply for a place in the Nursery class in September, that the closing date for applications is this coming Friday, February 23rd.