Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / Nursery, Reception, Years 1 and 2

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r hanner tymor. Isod, mae doleni i weithgareddau yr wythnos yma. Bydd pecynau papur ar gael i’w casglu o’r ysgol o yfory (dydd Mawrth).

We hope that you enjoyed the half term week. Below are links to this week’s activities. Paper packs will be available to be collected from the school from tomorrow (Tuesday) onwards.

Meithrin a Derbyn

Amserlen Meithrin Timetable 1.6.20 / Amserlen Derbyn Timetable 01.06.20

https://www.dropbox.com/sh/87tmtghm6iu81vv/AADOjyPaUcZXwnYpDyPljQ6wa?dl=0

 

Blwyddyn 1 a 2

Llythyr Wythnos 8 / Week 8 letter – 01.06.20

Wythnos 8 / Week 8 01.06.20

https://www.dropbox.com/sh/z2cuz22jjwpd2e1/AADwzoBIpwlvjXi4VMMoI_XWa?dl=0