Maes Parcio’r staff / Staff Car Park

Nodyn i’ch hatgoffa mai dim ond staff, dalwyr bathodyn glas (yn cael ei arddangos yn ffenest y car) a unrhyw un sydd wedi cael caniatad penodol ddylai barcio ym maes parcio yr ysgol, er mwyn diogelwch. Hefyd, am yr un rheswm, nid yw’r maes parcio i gael ei ddefnyddio i yrru drwyddo ar ol gollwng. Os gwelwch yn dda a wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i unrhyw un sy’n gollwng / casglu disgyblion o’r ysgol.

A reminder, for everyone’s safety, that only staff, blue badge holders (the badge being displayed in the windscreen) and anyone that has had permission from the school, should park in the school’s car park. Also, please do not drive through the car park after dropping off. Could you please pass this message on to anyone that brings or collect children from the school.

Diolch yn fawr / Thank you