Mabolgampau’r Urdd / Urdd Athletics

Cynhaliwyd mabolgampau’r Urdd yn Queensway dydd Mercher gyda thim yr ysgol yn dod yn drydydd drwy Fflint a Wrecsam. Llongyfarchiadau iddynt ac i’r unigolion a thimau rasus cyfnewid ar eu llwyddiant. Bu canmoliaeth i’w hymddygiad ar y diwrnod hefyd. Diolch yn fawr iawn am y gefnogaeth wych a gafwyd gan rieni a theuluoedd ar y diwrnod hefyd, caiff ei wir werthfawrogi. Mae’r canlyniadau ar gael drwy’r linc isod.

The Urdd Athletics Competition was held at Queensway last Wednesday with the school’s team coming third throughout Flintshire and Wrexham. Congratulations to the team and to the individuals and relay teams on their success. There was also praise for their behaviour on the day. Thank you for the brilliant support from parents and families as well, it really is appreciated. The results are available through the link below.

https://www.urdd4.org/canlyniadau/canlyniadaugweithgareddaux.a5w?DG=1134