Mabolgampau’r Urdd Athletics Competition

Bu nifer o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cynrychioli’r ysgol yn Mabolgampau’r Urdd yng Nghei Connah.  Pob hwyl i bob un sy’n cynrychioli’r rhanbarth draw ym Mharc Eirias yr wythnos nesaf.

A strong squad of Key Stage 2 pupils went to represent the school at the Urdd’s Athletics Competition in Connah’s Quay.  We wish the children representing the region at Eirias Park next week the very best.