Mabolgampau Adran Iau / Juniors Sports Day 4.7.19

Nodyn atgoffa / Reminder

Mae’r plant i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff (crys T gwyn/lliw tai, siorts du, trainers)  Os yw hi’n boeth a wnewch chi sicrhau fod gan eich plentyn gap/het a’ch bod wedi rhoi eli haul arno/arni cyn dod i’r ysgol. Mae angen potel dwr arnynt hefyd.

The children are to come to school in their P.E. kits (white/house colour T-shirt, black shorts, trainers).  If it’s hot, please ensure your child has a cap/hat and that you’ve put sun cream on them.  They will also need a water bottle.

Diolch / Thank you