Llythyr ail agor ar ol hanner tymor / Reopening after half term letter

Isod mae llythyr am ail agor yn dilyn yr wythnos hanner tymor. Cofiwch mai ar ddydd Mawrth, Mawrth 1af y bydd yr ysgol yn ail agor ar gyfer disgyblion a staff (ar gau Chwefror 28ain fel diwrnod ychwanegol oherwydd Jiwbili y Frenhines)

Below is a letter regarding reopening after half term week. Please remember that the school reopens for staff and pupils on Tuesday, March 1st (closed on February 28th as extra day due to Queen’s Jubilee).

Llythyr ail agor Mawrth 2022 / March 2022 reopening letter

 

https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

https://gov.wales/self-isolation