Llysgenhadon Iaith ar Calon FM / Welsh Language Ambassadors on Calon FM

Bydd Llysgenhadon Iaith Blwyddyn 6 yr ysgol yn sgwrsio ar raglen radio ‘Hwntw a Gog’ y prynhawn ‘ma.  Mae’r rhaglen ‘Hwntw a Gog’ ar Calon FM rhwng 2pm a 4pm heddiw.  Mae’r Llysgenhadon yn mynd draw i’r stiwdio i drafod y Siarter Iaith a sut mae Ysgol Plas Coch yn bwriadu dathlu Dydd Miwsig Cymru.  Mae’n bosib gwrando ar y rhaglen trwy ddilyn y ddolen www.calonfm.com/105fm/?page_id=22895 neu ar 105FM.  Os nad ydach chi’n gallu gwrando mae’n bosib ail wrando trwy ddilyn y ddolen www.calonfm.com/105fm/?page_id=42425

 

Our Year 6 Welsh Language Ambassadors will be chatting on Calon FM’s ‘Hwntw a Gog’ programme this afternoon.  They’re going over to the studio to discuss the Welsh Language Charter and how Ysgol Plas Coch is planning to celebrate Welsh Language Music Day.  You’ll be able to listen to the show between 2pm and 4pm today by following the link www.calonfm.com/105fm/?page_id=42425 or on 105FM.  If you cannot listen live you can listen to the programme by following the link www.calonfm.com/105fm/?page_id=42425