Llyfrau Cymraeg / Welsh books

Yn ol ein harfer adeg yma o’r flwyddyn, mae’r disgyblion yn cael cyfle i weld detholiad o lyfrau darllen Cymraeg o Siop y Siswrn yn Yr Wyddgrug. Byddant yn dod a llythyr adref dros y dyddiau nesaf a mae cyfarwyddiadau arno os hoffech brynu llyfr i’ch plentyn. Nodwch os gwelwch yn dda mai’r dyddiad cau ar gyfer archebu yw dydd Llun nesaf, Rhagfyr 11eg, nid y 6ed fel mae’n nodi ar y llythyr.

Once again this year, the pupils will have the opportunity to look at a selection of Welsh reading books from Siop Y Siswrn in Mold. They will bring a letter home over the next few days with information on it how to buy your child a book if you wish to do so. Please note that the closing date for ordering is Monday, December 11th, not the 6th as is on the letter.