Llwyddiant Gwyl Cerdd Dant! / Cerdd Dant Festival Success!

Llongyfarchiadau mawr i barti cerdd dant yr ysgol ar ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y Parti Unsain Cerdd Dant yn yr Wyl Cerdd Dant yn Llanfyllin heddiw!

Congratulations to the school’s cerdd dant party on winning the Cerdd Dant Unison Party competition at the Cerdd Dant Festival in Llanfyllin today!