Lluniau Tempest / Tempest photos

Cofiwch fod Tempest yn tynnu lluniau unigol a brodyr / chwiorydd yn yr ysgol yfory. Os ydech am i’ch plentyn gael llun efo brawd / chwaer / aelod o’r teulu nad ydynt ym Mhlas Coch, byddwn yn tynnu rhain rhwng 9:00am a 10:00am.

A reminder that Tempest are at the school tomorrow taking individual and brother / sister photos. If you’d like for your child to have a photo taken with a brother / sister / family member that is not at Plas Coch, we will be taking those photos between 9:00am and 10:00am.