Lluniau Tempest Photgraphs

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, mae angen dychwelyd archeb lluniau i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth, 12fed o Fehefin os gwewlch yn dda.  Diolch.

If you haven’t done so already, please return your orders for school photos  to school by Tuesday, 12th June.  Thank you.