Lluniau Sul Y Mamau / Mother’s Day Pictures

Bydd lluniau’r plant ar gyfer Sul y Mamau yn y ‘Leader’ Dydd Mercher, Mawrth 27.  Os hoffech gopi, mae’n bosib prynu un o’r ysgol am 75c.

The children’s drawings for Mother’s Day will appear in the Leader on Wednesday, March 27.  If you would like a copy, you may buy one from the school for 75p.