Jambori

Cofiwch fod disgyblion Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn mynd i’r Stiwt bore ‘fory ar gyfer y Jambori gyda Martyn Geraint.  Ni fydd plant dosbarth Dyfrdwy yn mynd i’r wers gymnasteg oherwydd y Jambori felly mae’r plant i wisgo’u gwisg ysgol i’r ysgol yn hytrach na dillad Addysg Gorfforol.

Years 1 and 2 pupils are going to the Stiwt tomorrow morning for a Jambori with Martyn Geraint.  Dosbarth Dyfrdwy will not be going to their usual gymnastics lesson therefore the children are required to wear their school uniform to school tomorrow rather than their PE kit.