Imiwneiddio ffliw / Flu Immunisation

Dros y dyddiau nesaf, bydd eich plentyn (Meithrin i Blwyddyn 5) yn dod a gwybodaeth, gan gynnwys ffurflen ganiatad, am y brechlyn ffliw fydd yn cael eu weinyddu yn yr ysgol ar 14:10:22. Os gwelwch yn dda a wnewch chi ddychwelyd y ffurflen ganiatad i’r ysgol erbyn dydd Mawrth, Gorffennaf 12fed, hyd yn oed os nad ydech am i’ch plentyn dderbyn y brechiad.

Over the next few days, your child (Nursery to Year 5) will bring home information, including a consent form, about the flu vaccine that will be offered at the school on 14:10:22. Could you please return the consent form to school by Tuesday, July 12th, even if you don’t want your child to have the vaccine.