Imiwneiddio Ffliw / Flu Immunisation

Heddiw neu yfory, bydd eich plentyn (Meithrin i Blwyddyn 5) yn dod a gwybodaeth, gan gynnwys ffurflen ganiatad, am y brechlyn ffliw fydd yn cael ei weinyddu yn y ysgol ar 19/09/2023.  Os gwelwch yn dda a wnewch chi ddychwelyd y ffurflen ganiatad i’r ysgol erbyn dydd Gwener, Gorffennaf 14eg, hyd yn oed os nad ydech am i’ch plentyn dderbyn y brechiad.

Today or tomorrow, your child (Nursery to Year 5) will bring home information, including a consent form, about the flu vaccine that will be offered at the school on 19/09/2023.  Could you please return the consent form to school by Friday, July 14th, even if you don’t want your child to have the vaccine.

Diolch / Thank you