I sylw rhieni dosbarth San Silyn a Coed Ywen / FAO San Silyn and Coed Ywen class parents

Os yn bosib, hoffem i blant San Silyn a Coed Ywen ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol yfory gyda’u dillad ysgol mewn bag i newid yn ol iddyn nhw wedyn. Ymddiheuriadau am hwyrni y neges.

If possible, we’d like children in San Silyn and Coed Ywen classes to come to school in their PE kit tomorrow with their school clothes in a bag for them to change back to afterwards. Apologies for the lateness of this message.