Hyfforddiant Diffibrilydd / Defibrillator Training

Rydym yn ddiolchgar iawn i Glwb Pêl-droed Ieuenctid Rhosddu United am wahodd staff yr ysgol i ymuno â nhw i dderbyn hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r diffibrilydd sydd ar wal y tu allan i’r ysgol.  Aeth Miss Rebecca Scott a Mr Geraint Jones ar yr hyfforddiant ond gobeithio na fydd angen defnyddio’r peiriant!  Diolch i’r clwb am gyd-weithio’n agos â’r ysgol ac i Tomos o Wasanaeth Ambiwlans Cymru am arwain yr hyfforddiant.

We’re very grateful to Rhosddu United Youth Football Club for inviting the school staff to join them to receive defibrillator training as we have one on a wall outside the school.  Miss Rebecca Scott and Mr Geraint Jones joined members of the club for the training but we hope we won’t need to use the machine!  Thanks to the club for working closely with the school and to Tomos from the Welsh Ambulance Service for delivering the session.