Hybu’r Gymraeg Mewn Busnes / Promoting the Welsh Language in Business

Aeth Llysgenhadon Iaith Blwyddyn 6 yr ysgol draw i Ganolfan Tenis Wrecsam y bore ‘ma er mwyn hybu’r iaith Gymraeg mewn busnes ac yn y gweithle.  Roedd dros 60 o gwmniau lleol yno mewn digwyddiad rhwydweithio Siambr Fasnach Dwyrain Swydd Gaer a Gogledd Cymru.

Our Year 6 Welsh Language Ambassadors went over to Wrexham Tennis Centre this morning to promote the use of the Welsh Language in business and in the workplace.  Over 60 local companies were there for a networking event hosted by The West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce.