#hunlyfrPlasCoch / #bookselfiePlasCoch

Diolch i bawb sydd wedi anfon llun er mwyn cystadlu yn ein cystadleuaeth #hunlyfrPlasCoch eleni; mae’r lluniau’n fendigedig!  Mae’r gystadleuaeth ar gau a byddwn yn rhannu’r gwobrau yn ein gwasanaeth fore Mawrth.  Os ydach chi eisoes wedi anfon llun a dydy’r ddim yn ymddangos uchod, a wnewch chi anfon neges i [email protected] os gwelwch yn dda.

Thank you to everyone who sent a photo to compete in our #bookselfiePlasCoch competition; the photos are wonderful!  The competition is now closed and prizes will be presented during our assembly on Tuesday morning.  If you have already sent a photo and the photo doesn’t appear above, please send a message to [email protected]