Hufen iâ / Ice cream

Dewch i gefnogi gwaith mentergrawch disgyblion Blwyddyn 6 ar ôl ysgol yfory.  Bydd y disgyblion yn gwerthu hufen iâ y tu allan i’r ysgol am bris rhesymol iawn.  Bydd unrhyw elw yn mynd tuag at eu dathliadau diwedd blwyddyn cyn iddynt adael Ysgol Plas Coch.  Bydd unrhyw arian dros ben yn mynd i elusen.  Diolch.

Come to support Year 6 pupils’ entrepreneurial work after school tomorrow.  The pupils will be selling ice cream outside the school at a reasonable price.  Any profit will go towards their end of year celebrations as they leave Ysgol Plas Coch.  Any surplus money will go to charity.  Diolch.