Holiadur i Rieni – Lles / A Questionnaire for Parents – Wellbeing

Rydym yn awyddus i glywed barn rhieni’r ysgol am les.  A fyddech cystal â chwblhau holiadur byr trwy ddilyn y ddolen isod os gwelwch yn dda:

https://bit.ly/2GOAbAf

Diolch.

We’re eager to find out parents’ views on wellbeing.  Could you please complete a short questionnaire by following the link below:  

https://bit.ly/2GOAbAf

Thank you.