Holiadur i Rieni – Lles / A Questionnaire for Parents – Wellbeing

Rydym yn awyddus i fesur effaith ein Wythnos Lles diweddar ac yn dymuno clywed barn rhieni’r ysgol.  A fyddech cystal â chwblhau holiadur byr trwy ddilyn y ddolen isod os gwelwch yn dda:

https://bit.ly/2X3IOvV

Diolch.

 

We’re eager to measure the impact of our recent Wellbeing Week and would like to find out the views of parents.  Could you please complete a short questionnaire by following the link below:

https://bit.ly/2X3IOvV

Thank you.