Hoff Gân Gymraeg Rhieni Ysgol Plas Coch / Parents of Ysgol Plas Coch’s Favourite Welsh Song

Mae’r disgyblion wedi pleidleisio dros eu hoff gân Gymraeg.  Byddwn yn cyhoeddi’r enillydd yfory ar #DyddMiwsigCymru.  Hoffem ddarganfod pa gân o’r 5 dewis yw hoff gân rhieni Ysgol Plas Coch.  Mae’n hawdd pleidleisio trwy ddilyn y ddolen yma:

https://bit.ly/2GfhIx2

Os nad ydach chi’n siwr eto, beth am wrando ar y caneuon eto trwy ddilyn y ddolen yma:

Rhestr fer caneuon Cymraeg

 

Our pupils have voted for their favourite Welsh song.  We will announce the winner tomorrow on #WelshLanguageMusicDay.  We would also like to find out which song is the parents’s favourite song.  It’s easy to vote by following this link:

https://bit.ly/2GfhIx2

If you’re not sure, you can listen to the songs by following this link:

Welsh songs playlist