Gwyliau Pasg/Easter holidays

 

Annwyl rieni,

Cofiwch fod yr ysgol yn cau am y Pasg dydd Iau yma, Mawrth 22ain. Does dim ysgol dydd Gwener i’r disgyblion gan ei bod yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd. Byddwn yn ail agor i’r disgyblion ar ddydd Llun, Ebrill 9fed.

 

Dear parents,

A note to remind you that the school will be closing for Easter this Thursday, March 22nd. There isn’t school for the pupils on Friday as it’s a Teacher Training Day. The school will reopen for the pupils on Monday, April 9th.