Gwyliau hanner tymor / Half term holiday

Cofiwch fod yr ysgol yn cau i’r disgyblion am wyliau hanner tymor dydd Iau yma, Hydref 21ain gan fod dydd Gwener yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd. Bydd yr ysgol yn ail agor dydd Llun, Tachwedd 1af.

A reminder that the school closes for the pupils for half term holiday this coming Thursday, October 21sas Friday is a training day. The school will reopen on Monday, November 1st.