Nosweithiau Rhieni a Gwyl y Banc / Parent Evenings and Bank Holiday

Mae ebost wedi ei yrru bore ma gyda manylion am nosweithiau rhieni fydd yn cael eu cynnal yn fuan.

Cofiwch hefyd na fydd yr ysgol ar agor dydd Llun, Mai y 3ydd gan ei bod yn Wyl y Banc. Mwynhewch y penwythnos hir!

An email has been sent this morning with details about upcoming parent evenings.

Also, please remember that the school will be closed this coming Monday, May 3rd as it’s a Bank Holiday. Enjoy the long weekend!