Gwisgoedd Nadolig / Christmas Costumes

Diolch yn fawr i chi unwaith eto am eich cymorth gyda’r gwisgoedd ar gyfer y cyngherddau Nadolig eleni; roedd y plant yn edrych yn wych.  Mae’r staff wedi bod yn trafod ac yn meddwl y byddai’n syniad da cael stoc o wisgoedd yn yr ysgol ar gyfer y dyfodol.  Os oes gennych wisgoedd Nadoligaidd nad ydach chi eu hangen ac yn meddwl cael gwared, byddwn wrth ein bodd yn eu derbyn yn yr ysgol os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr iawn i chi am eich cydweithrediad.

Thank you again for your help with the costumes for this year’s Christmas concerts; the children looked great.  The staff think it would be great to have a stock of costumes in school for the future.  If you have any Christmas costumes that you’re thinking of getting rid of as you don’t need them any more, we would gratefully receive them at school please.  Thank you very much for your co-operation.