Gwerthiant dillad ysgol / School uniform sale

Bydd y CRhA yn gwerthu dillad ysgol prynhawn Mercher a prynhawn Iau (24ain a 25ain) yn ystafell ddosbarth Gwenllian yn syth ar ol ysgol. Bydd crysau t a dillad addysg gorfforol yn 50c yr un gyda pob dilledyn arall yn £1. Mae ystafell ddosbarth Gwenllian ar fuarth yr Adran Iau, rhwng dosbarthiadau Gwenfro a Glyndwr.

The PTA will be selling school uniform after school on Wednesday and Thursday this week (24th and 25th) in Gwenllian classroom. T-shirts and PE items will be 50p each with all other items a £1 each. Gwenllian classroom is on the Juniors yard between Gwenfro and Glyndwr classrooms.