Gwersi nofio drwy’r Gymraeg / Welsh language swimming lessons

Mae CBSW yn cynnal asesiad i weld os oes gan rieni ddiddordeb mewn cael gwersi nofio drwy’r Gymraeg i blant yn Wrecsam. Mae linc i’r arolwg isod; anogwn chi i’w gwblhau – mae hwn yn gyfle gwych i blant gael denfyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol!

WCBC are currently assessing the demand for Welsh language swimming lessons for children in Wrexham. There’s a link to the survey below; we encourage you to complete it as this is an excellent opportunity for children to use their Welsh outside the school!

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/diddordeb-mewn-gwersi-nofio-cymraeg-rhowch-wybod-i-ni/

https://news.wrexham.gov.uk/interested-in-welsh-language-swimming-lessons-let-us-know/